Dersom du har behov for pleie og stell gjennom hele døgnet, kan langtidsopphold ved Rossvollheimen være aktuelt for deg.

Alle som ønsker plass ved Rossvollheimen må søke om det. Hvis det er noen andre som søker for deg, da må det legges ved en fullmakt. 

Her finner du søknadsskjemaet for Helse- og omsorgstjenester.

Saksbehandling og klage

Det er de som jobber ved Tildeling som saksbehandler søknaden din.

Når Tildeling mottar en søknad om sykehjemsplass, ønsker de å kartlegge dine ønsker og behov før saken avgjøres. Dette betyr normalt sett at de kommer på hjemmebesøk hos deg. Søknaden din behandles så raskt det lar seg gjøre, og hvis det oppstår tilfeller der saksbehandlingen tar lenger tid enn en måned, skal du motta skriftlig beskjed om det. Samtidig skal du få vite når det antas at søknaden din blir ferdigbehandlet.

 

Dersom du er er misfornøyd med kommunens vedtak, skal du få en begrunnelse for vedtaket. Ønsker du likevel å klage, må dette gjøres innen tre uker fra da du mottok vedtaket. I klagen er det viktig at du forklarer hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Hvis du trenger hjelp eller veiledning når det gjelder å sende inn klage, kan du ta kontakt med kommunen, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Får du ikke medhold i klagen din, da kan du klage videre til Statsforvalteren i Trøndelag.

Det er også mulig å klage på selve utførelsen av tjenesten. Ønsker du å gjøre dette, da sender du klagen til kommunen eller direkte din tjenesteyteren.