Målet for Hukommelsesteamet er å sikre at personer med demenssykdom får den hjelpen de skal ha, med tidlig utredning og behandling, og god oppfølging.

Hva vi kan tilby

Råd og veiledning til deg som er under utredning, samt oppfølging i et videre sykdomsforløp. Råd og veiledning til pårørende. Tilrettelegging og oppfølging i tjenestetilbudet som finnes. Hukommelsesteamet vil fungere som et bindeledd mellom fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre naturlige samarbeidspartnere.

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem, eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom kurstilbudet får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Fagpersoner med kunnskap på området vil være tilstede. 

 

Kontakt

Turid Olsø
hukommelsesteam@skaun.kommune.no

 

Adresse

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter
Meieriskogen 26
7353 Børsa

Skjermet enhet og dagtilbud

Kontakt

Camilla Kjelsberg
camilla.kjelsberg@skaun.kommune.no

 

Adresse

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter
Meieriskogen 26
7353 Børsa