Hva vi kan tilby

Råd og veiledning til deg som er under utredning, samt oppfølging i et videre sykdomsforløp. Råd og veiledning til pårørende. Tilrettelegging og oppfølging i tjenestetilbudet som finnes. Hukommelsesteamet vil fungere som et bindeledd mellom fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre naturlige samarbeidspartnere.

Pårørendeskole

Hjelpepleier: Turid Olsø

Postadresse: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 73 47/30
E-postadresse:  hukommelsesteam@skaun.kommune.no

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem, eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom kurstilbudet får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Fagpersoner med kunnskap på området vil være tilstede. 

Skjermet enhet og dagtilbud

Avdelingsleder:  Camilla Kjelsberg

Postadresse: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 73 47/30
E-postadresse:  camilla.kjelsberg@skaun.kommune.no