Hvordan komme i kontakt

Vi kan kontaktes direkte eller via fastlege.

Kontortid torsdager kl. 08.00 - 15.00.

Telefon: 72 86 73 62 

Hva vi kan tilby

Råd og veiledning til deg som er under utredning, samt oppfølging i et videre sykdomsforløp. Råd og veiledning til pårørende. Tilrettelegging og oppfølging i tjenestetilbudet som finnes. Hukommelsesteamet vil fungere som et bindeledd mellom fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre naturlige samarbeidspartnere.

Hukommelsesteam

Spesialsykepleier: Irma E Larssen
Ergoterapeut: Marthe Vanvik
Kommunelege:  Hilde Hansen

Postadresse: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 73 47/30 og 72 86 73 62/ 72 86 73 65
E-postadresse:   hukommelsesteam@skaun.kommune.no

Hukommelsesteamet har kontor på Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, med fast kontortid/utredningsdag på torsdager.

Pårørendeskole

Hjelpepleier: Turid Olsø

Postadresse: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 73 47/30
E-postadresse:  hukommelsesteam@skaun.kommune.no

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem, eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom kurstilbudet får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Fagpersoner med kunnskap på området vil være tilstede. 

Skjermet enhet og dagtilbud

Avdelingsleder:  Camilla Kjelsberg

Postadresse: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, Meieriskogen 26, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 73 47/30
E-postadresse:  camilla.kjelsberg@skaun.kommune.no