Det skal bygges nytt renseanlegg for avløpsvann på Viggja. 

Konkurransen for forprosjekt og detaljprosjektering er utlyst, og tildeles i slutten av september.

 

Mer informasjon kommer.