Vi anbefaler å ta første konsultasjon i svangerskapet i løpet av svangerskapsuke 8 til 12. Vi ønsker å møte gravide tidlig i svangerskapet for å fange opp aktuelle behov.

Du som er gravid velger selv om du ønsker oppfølging hos jordmor og/eller fastlege i svangerskapet.

Ansatte i jordmortjenesten

Tone Singstad Tone.Singstad@skaun.kommune.no jordmor i 50% stilling 

Linn Møller Linn.Moller@skaun.kommune.no  jordmor i 20% stilling

Dette tilbyr vi

Vi tilbyr individuell oppfølging for gravide og deres partnere i svangerskap og barseltid:

  • Helseundersøkelser
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Fysisk og psykisk helse
  • Amming
  • Fødsel
  • Barseltid

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 

I henhold til Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen er det anbefalt oppfølging i svangerskapsuke 24 – 28 – 32 – 36 – 38 - 40. Ved behov gir vi tettere oppfølging.

Svangerskapsomsorgen - anbefalte konsultasjoner

Uke 8-12: Livsstilssamtale, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet, rus og vold i nære relasjoner. Kartlegging av behov. Muntlig og skriftlig informasjon.

Uke 24: Første ordinære konsultasjon. Blodtrykk, urin, lytte på fosterlyd, Symfyse-Fundusmål.

Uke 28: Konsultasjon. Ammesamtale.Terminbekreftelse.

Uke 32: Konsultasjon. Fødselssamtale. Samtale om vold.

Uke 36: Konsultasjon.

Uke 38: Konsultasjon.

Uke 40: Konsultasjon. Informasjon om trivselskontroll ved overtidig svangerskap. Informasjon om oppfølging i barseltiden. Tilbud om hjemmebesøk til førstegangsfødende og øvrige familier hvor det foreligger spesielle behov. Tilbud om samtale etter fødsel.

For mer informasjon, kontakt jordmor.

Helsenorge har en egen informasjonsside om svangerskapskontroller

Fødselsforberedende kurs

Vi tilbyr fødselsforberedende kurs. 

Hjemmebesøk etter fødsel

I løpet av de første dagene etter hjemkomst fra barsel tilbyr jordmor også hjemmebesøk. 

Gravid medarbeider

Jordmor tilbyr veiledning i forhold til tilrettelegging i arbeidssituasjonen og bistår med søknad om svarngerskapspenger ved behov. 

https://www.idebanken.org/innsikt/artikler/gravid

https://familie.nav.no/

Ettersamtale

Jordmor tilbyr ettersamtale med prevensjonsveiledning 6 uker etter fødsel.