Alle som er gravid får gratis svangerskapskontroll hos jordmor. Vi som jobber i svangerskapsomsorgen har som mål å gi alle gravide et faglig og trygghetsskapende tilbud. Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder.

Du bestemmer selv om du vil gå til jordmor, fastlege eller begge deler.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på!

På Helsenorge finner du mer informasjon om graviditet, fødsel og barseltid.

Hva tilbyr jordmortjenesten og hva kan du spørre om?

Du kan spørre oss om:

 • Pubertet
 • Prevensjon
 • Seksuell helse
 • Familieplanlegging
 • Ernæring og livsstil
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Svangerskap, fødsel og barseltid
 • Det nyfødte barnet
 • Amming
 • Abort
 • Celleprøve
 • Overgangsalder

 

Vi tilbyr individuell oppfølging for deg og eventuell partner både i svangerskap og barseltid:

 • Helseundersøkelser
 • Kostholdsveiledning
 • Veiledning når det kommer til fysisk aktivitet
 • Fysisk og psykisk helse
 • Informasjon og veiledning når det gjelder amming, fødsel og barseltid

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 

Jordmortjenesten reguleres av nasjonale, faglige retningslinjer som

I henhold til Svangerskapsomsorgen er det anbefalt oppfølging i svangerskapsuke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Hvis det er behov får tettere oppfølging, tilbyr vi også det.

Anbefalte konsultasjoner

Uke 8-12: Livsstilssamtale, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet, rus og vold i nære relasjoner. Kartlegging av behov. Muntlig og skriftlig informasjon.

Uke 24: Første ordinære konsultasjon. Blodtrykk, urin, lytte på fosterlyd, Symfyse-Fundusmål.

Uke 28: Konsultasjon. Ammesamtale.Terminbekreftelse.

Uke 32: Konsultasjon. Fødselssamtale. Samtale om vold.

Uke 36: Konsultasjon.

Uke 38: Konsultasjon.

Uke 40: Konsultasjon. Informasjon om trivselskontroll ved overtidig svangerskap. Informasjon om oppfølging i barseltiden. Tilbud om hjemmebesøk til førstegangsfødende og øvrige familier hvor det foreligger spesielle behov. Tilbud om samtale etter fødsel.

Ønsker du mer informasjon, er det bare å ta kontakt med oss.

På Helsenorge kan du lese mer om svangerskapskontroller.

Før og etter fødsel

Før fødselen har du mulighet til å komme på fødselsforberedende kurs.

Når du kommer hjem etter fødselen, kan en av våre jordmødre komme på hjemmebesøk hvis du ønsker og har behov for det. Vi tilbyr også ettersamtale med prevensjonsveiledning seks uker etter fødselen.