Alle som er gravid får gratis svangerskapskontroll hos jordmor. Vi som jobber i svangerskapsomsorgen har som mål å gi alle gravide et faglig og trygghetsskapende tilbud. Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder.

Vi anbefaler å ta første konsultasjon i svangerskapet i løpet av svangerskapsuke 6 til 12. Vi ønsker å møte gravide tidlig i svangerskapet for å gi informasjon og fange opp aktuelle behov.

Du bestemmer selv om du vil gå til jordmor, fastlege eller begge deler.

Er du gravid og har en utfordrende livssituasjon med økonomi, rus eller andre forhold som bekymrer deg? Da kan jordmortjenesten hjelpe deg. Vi jobber tverrfaglig for å støtte både små og store familiemedlemmer.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på!

Les mer om graviditet, fødsel og barseltid

Hva tilbyr vi?

Hos oss får du helsehjelp gjennom hele svangerskapet, i forberedelse til fødsel og i oppstart av barseltiden. Vi tilbyr kontroller etter fødsel med prevensjonsveiledning, helseundersøkelse og spiralinnsettelse. Vi kan også hjelpe deg med å få tatt blodprøver og rutinemessig celleprøve.

Vi ønsker å ha fokus på din livssituasjon og det som er viktig for deg. Jordmor har taushetsplikt, så hos oss kan du snakke om alt. Du har krav på tolk, og krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll. Er du gravid, men usikker på om du vil beholde barnet, kan jordmortjenesten være et sted å få hjelp til å sortere tanker, følelser, og finne en retning videre.

Vi tilbyr:

 • Helseundersøkelser
 • Kostholdsveiledning
 • Veiledning om fysisk helse og aktivitet
 • Veiledning om psykisk helse
 • Informasjon og veiledning når det gjelder amming, fødsel og barseltid
 • Fødselsforberedende kurs
 • Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel
 • Etterkontroll seks uker etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Jordmortjenesten reguleres av nasjonale, faglige retningslinjer som Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen og Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. I henhold til Svangerskapsomsorgen er det anbefalt oppfølging i svangerskapsuke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Hvis det er behov får tettere oppfølging, tilbyr vi også det.

Du kan spørre oss om:

 • Prevensjon
 • Seksuell helse
 • Familieplanlegging
 • Ernæring og livsstil
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Svangerskap, fødsel og barseltid
 • Det nyfødte barnet
 • Amming
 • Abort
 • Celleprøve

Anbefalte konsultasjoner

Uke 8-12: Livsstilssamtale, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet, rus og vold i nære relasjoner. Kartlegging av behov. Muntlig og skriftlig informasjon.

Uke 12-14: Mulighet for tidlig ultralyd og NIPT (prøve av fosterets DNA).

Uke 24: Første ordinære konsultasjon. Blodtrykk, urin, lytte på fosterlyd, Symfyse-Fundusmål.

Uke 28: Konsultasjon. Ammesamtale.Terminbekreftelse.

Uke 32: Konsultasjon. Fødselssamtale. Samtale om vold.

Uke 36: Konsultasjon.

Uke 38: Konsultasjon.

Uke 40: Konsultasjon. Informasjon om trivselskontroll ved overtidig svangerskap. Informasjon om oppfølging i barseltiden. Tilbud om hjemmebesøk til førstegangsfødende og øvrige familier hvor det foreligger spesielle behov. Tilbud om samtale etter fødsel.

Ønsker du mer informasjon, er det bare å ta kontakt med oss.

Les mer om svangerskapskontroller