Hva er kommunal bolig?

Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig som kommunen eier. Dette er et alternativ for deg som har store problemer med å skaffe deg bolig selv.

Vi har ulike typer boliger: helse- og mestringsboliger, gjennomgangsboliger, og flyktningboliger. De fleste boligene våre er i Børsa, Buvika, Eggkleiva og på Viggja, i tillegg har vi noen på Venn. 

På grunn av at behovet for de forskjellige typene boliger varierer, har vi fleksibel bruk på noen av dem. Dette er for å tilpasse behovet best mulig.

Skal du søke?

Litt lenger ned på siden finner du søknadsskjema, under knappen Skjema.

I tillegg til søknadsskjema, trenger vi informasjon om økonomien din. I noen tilfeller kan det kreves helseopplysninger.

Kan du leie kommunal bolig?

Det er spesielle kriterier som må fylles for at du kan få leie kommunal bolig. Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg det selv, eller med hjelp fra andre.

Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en plass å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig. I tillegg kreves det at du har bodd i kommunen i minimum to år (gjelder ikke flyktningbolig).

Tildelingen av bolig gjøres av et administrativt utvalg og skjer etter en behovsvurdering.