Hørsels- og synskontakten kan blant annet hjelpe deg med:

  • veiledning for deg som er ferdig utredet for hørselsapparat fra sykehuset
  • montere utstyr i hjemmet
  • gi råd og veiledning vedrørende hørsels- og synshjelpemidler