Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som bor hjemme, og som er avhengig av hjelp og/eller veiledning i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne. 

Hjemmesykepleieren kan hjelpe deg med for eksempel

  • daglig stell
  • sårbehandling
  • administrering av medisiner
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • trening og opplæring til dette
  • praktiske ting som å stå opp og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring, slik at du kan mestre oppgaver på egen hånd

 

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

For å få tilbud om hjelp, må du ha et behov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsevne. For å søke, sender du en generell søknad om helse- og omsorgstjenester.

Mer informasjon og søknadsskjema