For øyeblikket er det ingen overhengende fare for et utbrudd av fugleinfluensa i Skaun. Ser du noe mistenkelig, ønsker vi likevel at du kontakter oss.

Med mistenkelig mener vi for eksempel døde fugler uten synlige skader. Du trenger altså ikke ta kontakt om du finner fugler som har blitt påkjørt eller har andre åpenbare dødsårsaker.

Hvis du finner døde fugler uten åpenbar dødsårsak, er det veldig viktig at du ikke tar på fuglen. Ta kontakt med oss, så sørger vi for at fuglen blir fjernet på en trygg måte.

Har du andre spørsmål?

Les mer på Mattilsynets nettsider