Har du fått en kreftdiagnose, eller en annen alvorlig sykdom?

Å få en alvorlig sykdomsdiagnose kan være vanskelig, og mange kan ha behov for å kontakte en person som kan gjøre hverdagen litt enklere. I kommunen har vi en kreftsykepleier som kan være til hjelp med nettopp dette.

Kreftsykepleieren har fast dag i Hjemmesykepleien hver torsdag.

Kreftrehabilitering - rett hjem i stua

Koronaviruset har medført strenge begrensninger for mange kreftrammede. Vardesenteret og Pusterommet har utviklet tilbud som gjør tjenestene lettere tilgjengelig.

Les mer om kreftbehandling