Avdelingen drives i tråd med «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger» (Introduksjonsloven) av 1. september 2005. Loven inneholder bestemmelser både for deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Med utgangspunkt i oppholdsgrunnlag får innvandrere rett og/eller plikt til opplæring i minimum 600 timer, inkludert 50 timer samfunnskunnskap på et språk de forstår. Opplæringen drives på dagtid. Retten medfører at opplæringen er gratis, og at det skal gis tilbud innen tre måneder etter fremsatt krav. Ved behov kan retten utvides med inntil 2400 timer norskopplæring.

  • Plikten medfører at gjennomført opplæring i 600 timer eller dokumentasjon av tilstrekkelig norskkunnskaper er en forutsetning for bosetting og for å kunne søke om statsborgerskap.
  • Innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring tilbys plasser mot betaling dersom vi har ledig kapasitet på kursene.

 Vi samarbeider tett med flyktningetjenesten, NAV og Skaun frivilligsentral

Læreplan

Opplæringen på avdelingen drives etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Les læreplanen og annen nyttig informasjon fra kunnskapsdepartementet her.

Kontaktinformasjon lærere

Faglærer Wenche Storvold 922 97 742

Faglærer Ivar Øien tlf 979 74 828