Skogbruk

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Det administrative ansvaret er lagt til kommunens skogbruksrådgiver, Sigrid Skauge Tiller. Epost: Sigrid.S.Tiller@skaun.kommune.no Telefon: 72 86 72 53

Beskrivelse
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Det kan søkes om følgende tilskudd:

  • Tilskudd til skogkultur
  • Tilskudd til veibygging
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

Tiltak til andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket


Veiledning
Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging eller miljøtiltak i skog skrives på skjema utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet.
Ved søknad om tilskudd til tynning, drift med taubane, hest mv. må en kontakte kommunen for informasjon om søknaden.

 

Lover og forskrifter:

Lov om skogbruk (skogbrukslova)

Lov om jord (jordlova)

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruket

 
Tips en venn Skriv ut

Skjema