Kommunalt vann

Malmsjøen vannverk

Malmsjøen vannverk ble klausulert i 1972, og leverer vann til store deler av de tettbebygde områdene i kommunen; ca 5000 innbyggere. Malmsjøen er hovedvannkilden i kommunen.

Vannbehandlingsanlegget til vannverket består av sil, UV og kloranlegg. I tilfelle strømbrudd har vi nødstrømsaggregat. Høyden over havet er på ca. 168 meter. Hardhet på drikkevann fra Malmsjøen vannverk er 2,5 dH.

Solstadåsen høydebasseng

Solstadåsen høydebasseng ble ferdigstilt i 2008, og det er to basseng på 750 m, totalt 1500m3.  Vannet pumpes fra Malmsjøen og opp til Solstadåsen, og deretter fordeles det ut til øvrige basseng og forbrukere via pumpestasjoner. Vannspeilet ligger 214 meter over havet.

Rossvatnet vannverk

I 2017 tok kommunen over vannverket Rossvatnet, som tidligere var privat eid.

Kommunalt avløp

Renseanleggene i Børsa og Buvika

Renseanleggene i Børsa og Buvika ble bygd i 2009 og 2010, og tatt i bruk i 2010. Begge har kapasitet på 4000 Pe.

Renseanleggene er silanlegg. Når kloakken kommer inn i renseanlegget går den gjennom en kvern. Etter at den er kvernet blir det silt gjennom et filter der vannet blir utskilt gjennom en filterduk. Slammen blir sendt til ei presse der det presses ut mer vann. Den tørre slammen ender i en container. Denne blir hentet og kjørt til Orkanger, lastet på større containere og deretter kjørt til Ecopro i Verdal for videre behandling.