Før vannet stenges

Vi sender varsel per SMS før vi stenger vannet hos deg. Tiden som oppgis er omtrentlig, og ved eventuelle endringer, vil du få beskjed om dette. Dersom du ved en planlagt vannavstenging ikke får SMS, kan det være fordi du har reservert deg mot denne typen henvendelser eller at du ikke er registrert i systemet. Ta i så fall kontakt med oss.

Det er lurt å fylle opp vann i drikkeflasker og bøtter i forkant av vannavstengingen.

Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du stenger hovedstoppekranen til boligen. Dette reduserer sjansen for å få partikler inn i vannrørene når vannet er tilbake.

 

Når vannet er stengt

Ikke åpne vannkranene i huset mens vannet er stengt - dette er viktig for å unngå skader på sanitærutstyr. Du bør heller ikke trekke ned i toalettet. Toalettet kan brukes, men skyll da ned med vann fra bøtter som du har fylt opp på forhånd.

 

Når vannet er tilbake

Åpne en vannkran med kaldt vann for å slippe ut luft og partikler. Det anbefales å bruke vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på kranen. La vannet renne til det ikke er mer luft og vannet er klart. Det er viktig å kun tappe kaldt vann, dette for å unngå at det kommer misfarget vann i varmtvannstanken. 

Vannet kan være misfarget etter det har vært avstengt. Dersom vannet ikke er klart etter du har latt kaldt vann renne i en time, ber vi deg ta kontakt med oss.

Du bør unngå å trekke ned i toalettet hvis det er mye partikler i vannet. Dersom du trekker ned, kan det føre til at det kommer partikler/grums i sisternen, som igjen kan føre til at toalettet blir stående å renne kontinuerlig. Skyll ned i toalettet ved å bruke vann fra bøtter.

Utsett vasking av lyst tøy til vannet er rent igjen for å unngå eventuell misfarging av tøyet. Dersom du får farge på tøyet, hold det vått til vannet er klart, vask deretter på nytt. 

 

Hvorfor er vannet brunt?

At vannet bli misfarget og inneholder partikeler, skyldes at belegg i vannledningene løsner og fraktes med rundt med vannet. Dette kan skje når de kommunale ledningene spyles, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på vannledning eller når hastigheten på vanner øker brått, eksempelvis ved brannslukking. 

 

Når vannet blir borte på grunn av akutte hendelser

Av og til kan det oppstå akutte hendelser som tretthetsbrudd på ledningen, ledning som blir gravd av, og lignende. Ved slike hendelser, er første prioritet å stenge vannet for å begrense skadeomfanget, og for å hindre utspyling av store mengder vann der uhellet har oppstått. Vi varsler så fort vi får mulighet. Også ved akutte hendelser, er det viktig at rådene over følges.