Her finner du informasjon startlån, tilskudd til etablering og tilpasning, og prosjekteringstilskudd. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, da vel!

Startlån

Har du hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank? Da kan du søke om startlån. Du søker om startlån via Husbanken, så behandler vi søknaden din.

Vi har krav om to års botid eller annen nær tilknytning til kommunen, dersom du søker om fullfinansiering med startlån alene, eller i kombinasjon med tilskudd.

Du kan få startlån til

  • kjøp av bolig,
  • refinansiering med pant i egen bolig,
  • kjøpe ut ektefelle, og
  • tilpasning/utbedring av bolig,

men ikke hvis du kan få lån i vanlig bank.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Tilskudd til etablering

Hvis du har varig lav inntekt og ikke kan betjene fullt lån til egnet bolig, kan du søke om tilskudd til etablering. Du søker via Husbanken, så behandler vi søknaden din.

Her kan du lese mer om tilskudd til etablering.

Her finner du søknadsskjema.

 

Vilkår

  • Boligtilskudd til etablering nedskrives med 5 % per år
  • Det kreves pant i boligen innenfor kjøpesum/takst

Tilskudd til tilpasning

Hvis du har behov for tilpasning av din bolig, kan du søke om tilskudd til dette. Du søker via Husbanken, så behandler vi søknaden din.

Særlig barnefamilier har høy prioritet når det gjelder denne typen tilskudd. 

Her kan du lese mer om tilskudd til tilpasning, og finne søknadsskjema.

 

Vilkår

  • Boligtilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % per år
  • Det kreves pant i boligen innenfor kjøpesum/takst

Prosjekteringstilskudd

Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Du søker via Husbanken, så behandler vi søknaden din.

Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen.

Her kan du lese mer om prosjekteringstilskudd, og finne søknadsskjema.