På disse sidene finner du opplysninger om kommunale gebyrer, avgifter og betalingssatser. Nye satser gjelder alltid fra 1. januar, med unntak av husleiene der de nye satsene gjelder fra 01. mai. Alle innbetalinger iht. dette regulativet skal skje til Skaun kommune v/økonomi og lønn. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldende rentesats. Purregebyr og inkassoomkostninger belastes i samsvar med lovens bestemmelser.

Betalingsregulativ 2024 (PDF)