Lov om behandling av personvern

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger av 15.06.2018 (personopplysningsloven)

Ansvar

Skaun kommune er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av www.skaun.kommune.no.

Databehandleravtaler mellom Skaun kommune og våre systemleverandører regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Informasjonskapsler (cookies)

Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte "cookie paragrafen" (ekomloven §2-7b).

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

Elektroniske skjema

Opplysninger du fyller inn i skjema og liknende blir sendt elektronisk til Skaun kommune. Vi trenger disse opplysningene for å kunne saksbehandle søknaden eller saken din. Skaun kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på forespørslene som sendes inn. Dette krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Derfor må du i enkelte av våre skjema fylle inn personnummer. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil bare bli brukt til saksbehandling av den sakens opprinnelige formål. Fødselsnummer vil ikke vises på offentlig tilgjengelige dokument.

E-post til Skaun kommune

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Alle har rett til generell informasjon om Skaun kommunes behandling av opplysninger. Alle personer vi har registrert personopplysninger om, har rett til innsyn i de opplysningene som er registrert om seg. Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at de blir rettet eller slettet. Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Dersom du mener at Skaun kommune ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontakt Skaun kommune om personvern

Dersom du spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Skaun kommune på tlf.: 72 86 72 00 eller e-post: Postmottak@skaun.kommune.no