Har du plass på sykehjem, da må du betale egenandel. Dette gjelder for alle.

Les mer om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Dersom du har mottatt et betalingsvedtak som du er uenig i, kan du klage. Klagen må sendes eller leveres skriftlig, og det er tre ukers klagefrist etter du har mottatt vedtaket.