Det er krav til installasjon av vannmåler i alle nye bygninger som blir tilkoblet kommunalt vann.

Det er kun autoriserte rørleggere som kan installere målere. Når måleren er installert, skal rørlegger sende inn signert ferdigmelding for installasjon av vannmåler til oss.

Du som eier boligen har ansvar for å følge opp at skjema blir sendt inn.

 

Avlesing, faktura og forbruk

Vannmåleravlesning skjer i desember hvert år. Du som har vannmåler i boligen din, får tilsendt en lenke for å lese av, enten på SMS eller e-post.

Du får til sammen fire fakturaer hvert år, én per termin. Hver faktura inneholder det estimerte forbruket for én termin, som er basert på fjorårets forbruk.

Nåværende års estimering kalles a konto på fakturaen, det gjelder både vann og avløp.

Den første fakturaen du får er litt annerledes, fordi du får med forbruket for forrige år i tillegg til nåværende års estimerte forbruk.

Dersom du har hatt høyere forbruk i løpet av fjoråret enn det du har betalt inn i a konto, må du betale resterende beløp på fakturaen for 1. termin. Har du hatt lavere forbruk enn det du har betalt inn i a konto, vil beløpet bli trukket fra på den første fakturaen.