Ungdomsrådet er den beste måten å være med å påvirke hvordan kommunen vår skal være. Blir du med her, får du lære hvordan en kommune fungerer. Du får også diskutere sakene du brenner for med fagfolk og politikere, og andre engasjerte ungdommer fra hele fylket og landet gjennom møter og konferanser! Vervet er betalt.

Høres dette interessant ut, for deg eller noen du kjenner? Send inn søknad innen 27. august, da vel.

Søk her

 

Har du spørsmål, eller syns du noe er uklart?

Ta kontakt med ungdomsrådets kontaktperson i kommunen, Gunhild Løkken, på mobil 950 56 987 eller e-post gunhild.lokken@skaun.kommune.no.

 

Vanlige spørsmål

 • Hva er ungdomsrådet?

  Ungdomsrådet er et rådgivende organ inn mot politikerne i kommunen. Det betyr at ungdomsrådet skal bidra til at barn og unges stemme skal bli hørt i politiske prosesser. Ungdomsrådet møtes fire ganger i året og diskuterer ulike saker. Eksempel på tema som kan bli diskutert er kultur- og fritidstilbud, skole, helse, kollektivtilbud, miljøsaker, kommuneplaner, budsjett og arealplanlegging.

 • Hvordan foregår valget?

  Tre av plassene i Ungdomsrådet er allerede besatt av representanter fra Klubb1, MOT og elevrådet ved Skaun ungdomsskole. De resterende plassene kan alle fritt melde seg til. Ved utvelgelsen vil det bli tatt hensyn til alder, bosted og kjønn. Kommunestyret bestemmer til slutt hvem som skal være med.

 • Hvorfor skal du være med?
  • Du får en mulighet til å være med å påvirke hvordan kommunen vår skal være.
  • Du får lære om politikk og offentlig forvaltning.
  • Du får diskutere spennende saker med andre ungdommer, fagfolk og politikerne i kommunen.
  • Du får møtegodtgjørelse for møtene.