Veilderen inneholder informasjon vedrørende prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for de som er utsatt for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
 I tillegg har den oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbud slik som krisesentre, overgrepsmottak, støttegrupper og hjelpetelefoner.
 


Veilederen er utarbeidet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.