Vi har 16 andelsleiligheter i Tangentunet omsorgsboliger i Buvika. Tangentunet omsorgsboliger er organisert som Tangen borettslag, og har sitt eget styre. Borettslaget eier bygningene og andelseierne utgjør generalforsamlingen. TOBB forvaltning administrerer kontrakter og regnskap.

De fleste leilighetene er toromsleiligheter, og det er noen treroms. Leilighetene har utvendig terrasse og tilhørende boder.

Vi annonserer salg av andelsleiligheter i Avisa Sør-Trøndelag på torsdager.

Her kan du lese mer om Tangentunet!

Hvem kan bo i Tangentunet?

Tangentunet omsorgsboliger fikk offentlig tilskudd til oppføring, og leilighetene er forbeholdt deg som har behov for tilrettelagt bolig. Dette kan være på grunn av alder, helse eller dagens boforhold. 

Vi godkjenner deg som kjøper av leilighet i henhold til kriteriene som har blitt vedtatt av kommunestyret. Leilighetene skal i hovedsak forbeholdes deg som er eller har vært innbygger i kommunen.

Her kan du lese mer om kriterier og retningslinjer.

Interessert i å kjøpe andelsleilighet?

Dersom du er interessert i å kjøpe andelsleilighet, må du fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger. Vi gir tilbakemelding til alle som melder interesse for å kjøpe andelsleilighet, og til selger eller eiendomsmegler.

Søknad om godkjenning ved kjøp av andelsleilighet (PDF).

Godkjenningsskjemaet sender du til:
Skaun kommune
Tildeling
Postboks 74
7358 Børsa