Her finner du informasjon om jegerprøven, jakt og fiske i Skaun, hva du skal gjøre dersom du oppdager et skadet eller dødt dyr, og relevante lover og forskrifter for deg som driver med jakt, fiske og friluftsliv.

Hvis du har spørsmål eller informasjon til oss? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Fallvilt og skadet vilt

Det er viktig at det meldes ifra umiddelbart etter viltpåkjørsel, og dersom man oppdager dyr med unormal atferd eller skade. Kommunen har beredskap som kan ta hånd om slike situasjoner, drive ettersøk etter skadede dyr og avliving av dyr.

Ved påkjørt, skadet eller sykt dyr, ta kontakt med teknisk vakt på tlf 992 47 447 eller politiet på tlf 02800.

  • Gi en god beskrivelse av stedet
  • Merk stedet med for eksempel merket bånd eller refleksvest
  • Opplys om dyreart, og gjerne kjønn og alder der det er mulig
  • Oppgi navn, adresse og telefonnummer på den som melder skaden

Grevling i hagen?

Grevling er utbredt i hele landet, og vi får stadig hendvendelser om hva man skal gjøre i møte med en grevling.

Grevlingen kan gjøre skade i hagen, men den kan også gjøre god nytte for seg - den spiser blant annet brunskogsnegler, oldenborrelarver, smågnagere og andre arter vi ikke er spesielt begeistret for å ha i og rundt huset.

Dersom grevlingen gjør skade av vesentlig økonomisk betydning, som riktig nok er svært sjelden, kan den felles utenom ordinær jakttid (21. august-31. januar). Mer om dette kan du lese i viltforskriften.

Det er imidlertid en del tiltak du kan gjøre for at grevlingen skal finne andre steder å være enn i akkurat din hage. Bymiljøetaten i Oslo har laget et informasjonsskriv om nettopp dette.

Et viktig poeng i forbindelse med eventuell skadefelling er at disse vilkårene må være oppfylt før skadefellingen starter:

  • Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning
  • Skadeforebyggende tiltak er forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak
  • Uttaket rettes mot skadegjørende invidvid
  • Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen
  • Uttaket truer ikke bestandens overlevelse

Det er viktig å påpeke at skader på plen eller blomsterbed, eller at grevlingen roter i kompostbinger eller søppelkasser, ikke er regnet som skade av vesentlig økonomisk betydning, og slike skader åpner derfor ikke for å felle grevlingen etter regelverket i viltforskriften. 

Det er ikke tillat å fange inn grevling levende for å flytte den til et annet sted etter kapitel 3 i viltforskriften.

Fiske og fiskekort

I Skaun har vi mange gode muligheter for ivrige fiskere! Her kan du fiske både i fjorden, i et av kommunens 46 fiskevann, og to av Norges beste lakseelver, Orkla og Gaula, ligger i området. 

Hvis du vil fiske i fjorden, anbefaler vi å sjekke ut hjemmesiden til Tråsåvika camping, da de har utleie av båter med motor.

Tråsåvika camping

Fiskekort kjøper du hos Inatur eller på bensinstasjonen Best i Børsa. 

Inatur

Jakt

Her kommer det informasjon om stor- og småviltjakt.

Jegerprøven

Hvis du ønsker å drive med jakt og fangst, kreves det at du har kunnskap om jaktbare arter, våpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Som ny jeger må du ta jegerprøven, og det kan du gjøre fra og med det kalenderåret du fyller 14 år. Jegerprøven består av et obligatorisk jegerprøvekurs på 30 timer og en elektronisk eksamen.

På Norges Jeger- og Fiskerforbund kan du lese mer informasjon om jegerprøven.

 

Pris og påmelding

Jegerprøvekurset arrangeres av Skaun jeger- og fiskeforening. Kurset koster oftest mellom 2000-3500 kr. Kursoversikt og påmelding finner du i kalenderen på Norges Jeger- og Fiskerforbund sin hjemmeside.

Det er kommunen som har ansvaret for gjennomføring av den elektroniske eksamenen. For å avlegge eksamen, må du ha gjennomført jegerprøvekurset, registrert deg som jegerprøvekandidat og ha betalt jegerprøvegebyret på 330 kr. 

Her registrerer du deg som jegerprøvekandidat.
Her logger du inn på Min side for å betale jegerprøvegebyret.

Generelle spørsmål om jegerprøveordningen kan rettes til Miljødirektoratet.

Grunneierlag og utmarksutvalg

Skaun utmarkstvalg

Skaun utmarksutvalg er et overbygd organ or grunneierlagene, og består av to valgte medlemmer fra hvert lag.

Leder
Atle Pallin 404 19 296
atle-pa@online.no

Nestleder
Erling Mellingseter 913 73 333
erl-jo-m@online.no

Medlemmer
Per Melby 416 80 596
per.melby@skaun.kommune.no

Arnt Løvset 922 28 460
alovset@gmail.com

Svein Sæther 902 08 030 
svein.saether@bbent.no

Geir Stamnsve 913 56 127
geir.stamnsve@bravida.no

 

Grunneierlag

Skaun grunneierlag
Leder
Andreas Eidsli 979 49 932
ae@proaktiv.no

Børsa grunneierlag
Leder
Simon Eggen 404 13 813
simon.eggen@smn.no

Buvik grunneierlag
Leder
Kenneth Småøien Onsøien 984 45 354
onsoien@hotmail.no