Venn oppvekstsenter består av en barneskole, SFO og en to-avdelings barnehage. Skolen har omtrent 140 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Barnehagen har omtrent 40 barn.

Hovedmålet for Venn oppvekstsenter er at alle elever skal utvikle gode sosiale og faglige ferdigheter, i et miljø som er preget av trivsel, trygghet og tilhørighet. Skolen jobber for at elevene skal få undervisning med best mulig individuell tilpasning. Vi har fokus på tidlig innsats, både når det gjelder faglig og sosial utvikling.

Våre satsingsområder

Skolen har fire satsingsområder for årene som kommer (2014 – 2020). Tre av disse er felles for alle barneskolene i Skaun kommune:

  1. Vurdering for læring og digitalisering - fagfornyelsen
  2. Et godt læringsmiljø
  3. Tilpassa opplæring
  4. Skolens eget område er: et trygt og godt skolemiljø.

Kontaktinformasjon

Sentralbord:
72 86 80 10
Telefax:
72 86 80 11
Postadresse:
Postboks 8, 7357 Skaun
Telefon rektor:
72 86 80 12
E-postadresse rektor:
Styrer i barnehagen:
Anita Rotabakk
Telefon barnehagen:
72 86 80 18 / 72 86 80 19
E-postadresse:
Rektors stedfortreder:
Hild Estenstad
E-postadresse:
  95 16 85 48
SFO-leder:
Christina Eriksen
Telefon SFO:
72 86 80 13 / 72 86 80 14
E-postadresse:
Skolesekretær:
Merete Bye Mo
E-postadresse: Merete.Bye.Mo@skaun.kommune.no
Arbeidsrom mellomtrinnet:
72 86 80 15
Arbeidsrom småtrinnet:
72 86 80 16

Venn SFO

SFO-leder:2.
Christina Eriksen 72 86 80 13
Telefon SFO:
72 86 80 14 / 482 78 719

nullmobbing_small_hvit.png