Kurs i mestring av belastning (KIB) er et kognitivt basert kurs for voksne. KIB er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger.

Mer informasjon om KIB finner du på

Hvem er kurset for?

KIB er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger. Belastningene kan være knyttet til både arbeidsliv og privatliv. Hva som oppleves som en belastning er individuelt.

 

Belastning kan betegnes som:

  • En ubalanse mellom det en makter, trenger eller forventer, og den opplevde situasjonen

  • En opplevelse av at en ikke kan mestre eller kontrollere utfordringer/ hendelser

 

Tegn på overbelastning:

  • Emosjonelle: Bekymret, engstelig, nedstemt, irritabel.

  • Fysiske: Tretthet,slitenhet, uro, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter.

  • Kognitive: Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, grubling, bekymring, mistenksomhet, vansker med å ta avgjørelser, tanker om egne mangler/skyld 

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Oppmerksomheten er rettet mot å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne belastninger på kurset. Kursdeltagerne jobber med egne utfordringer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker de lærer på kurset.

Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Målet med KIB er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning, knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over åtte ganger. Hver samling er på 2,5 timer per uke. I tillegg er det to oppfølgingsmøter i etterkant. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Kursdeltakere kan henvises til kurset av for eksempel lege, NAV eller andre instanser. Det er også mulig å ta kontakt på egen hånd for å melde seg på.

Kursleder vil ha en individuell samtale med hver kursdeltager, i forkant av oppstart. Dette for å gi mer informasjon om kurset, og sammen med kursdeltager vurdere om kurset kan være til nytte.

 

Vi arrangerer Kurs i mestring av belastning. Kursavgiften på kr. 700 dekker kursmateriell og enkel servering.

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med psykisk helse og rus på 404 17 286.