Barnevern

Tlf: 72 85 82 01
Barnevernsvakt: 02800
Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2
Postadresse: Familie og forebygging, Melhus og Skaun barnevern, Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Fra 01.01.2018 får Melhus og Skaun en felles interkommunal barneverntjeneste

Barneverntjenesten i Skaun inngår fra i et interkommunalt samarbeid med Melhus kommune. Barneverntjenesten har kontorsted i Melhus rådhus.


Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenesteralarmtelefonen.jpg

Utenfor kontortid: kontakt Barnevernsvakta 

 Les mer om barnevernstjenesten på Melhus kommunes hjemmeside

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema