Barnevern

Barneverntjenesten i Skaun inngår fra i et interkommunalt samarbeid med Melhus kommune. Barneverntjenesten har kontorsted i Melhus rådhus.

Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester

Les mer om barnevernstjenesten på Melhus kommunes hjemmeside

Barnevernvakta ivaretar vaktberedskapen i barnevernet etter klokka 15.30 på virkedager, på kveld, natt og helge- og helligdager. 

Barnevernvakta betjener også Alarmtelefonen for barn og unge 116111

 

 

Tlf: 72 85 82 01
Barnevernsvakt: 02800

Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2

Postadresse: Familie og forebygging, Melhus og Skaun barnevern, Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Tips en venn Skriv ut