Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

I 2018 etablerte Skaun og Melhus en felles, interkommunal barneverntjeneste. Vertskommuneansvaret ligger til Melhus kommune, dermed er det Melhus som har alt barnevernansvar.

Les mer om barneverntjenesten på hjemmesiden til Melhus kommune

 

Besøksadresse

Melhus rådhus
Inngang D, 2. etasje
Rådhusveien 2
7224 Melhus