På disse sidene finner du opplysninger om kommunale gebyrer, avgifter og betalingssatser. Nye satser gjelder alltid fra 1. januar, med unntak av husleiene der de nye satsene gjelder fra 1. mai. Alle innbetalinger iht. dette regulativet skal skje til Skaun kommune v/økonomikontoret. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldende rentesats. Purregebyr og inkassoomkostninger belastes i samsvar med lovens bestemmelser.

Betalingsregulativ 2021

Betalingsregulativ 2020