Som turist i Skaun kan du nyte flotte turområder, bade- og fiskemuligheter, besøke forskjellige severdigheter som middelalderkirka på Venn og hjemstedet til Einar Tambarskjelve, eller ta en tur langs pilegrimsleia. Mulighetene er mange og du er hjertelig velkommen!

Friluftsliv

Skaun kommune byr på rike muligheter for friluftsliv. Her kan du oppleve både sjø, stille vann og fine utfartsområder.

Pilegrimsleiaer en godt tilrettelagt tursti som krysser kommunen. Tips til turer finner du i turboka vår. Den har vi digitalt og du får den gratis på biblioteket.

Her kan du lese mer om friluftsliv i Skaun.

Fiske

Skaun kommune har gode muligheter for ivrige fiskere, med både fjorden, vann og elver.

 

Sjøfiske

Fjorden er fiskerik, og man kan få god fangst av de fleste fiskearter. Tråsåvika camping leier ut båt med motor. De har filetbenk og brygger for utleiebåtene.

 

Fiskevann

Kommunen har 46 fiskevann. Innsjøen Laugen er populær, oftest til å fiske fra båt. Det er flere gode fiskevann i nærheten. Fiskeslagene er ørret, røye og ål. Ørreten er mest utbredt i de fleste vann.

 

Isfiske

I kommunen finnes en rekke muligheter til å fiske på isen. Innsjøen Laugen er viden kjent blant entusiaster. Sesongen starter ved juletider, og varer så lenge isen ligger om våren. Vi kan tilby isfiske på flere vann. Det fiskes etter ørret og litt røye. Hovedbestanden i området er ørret. Fiskemetoden er som regel pilking med maggot eller mark som agn. Størrelsen på fisken kan variere, gjennomsnittet ligger på 200-300 gram.

 

Laksefiske

To av Norges beste lakselver, Orkla og Gaula, ligger i området. Også smålakselvene Forra, Bua, Vigda og Børselva. Laksefiskesesongen varer fra 1. juni til 31. august i de store trønderske elvene.

Fiskekort kan kjøpes på https://www.inatur.no/

Bademuligheter

Børsøra, Buvikfjæra, Grønlandsskjæret, Grønneset friluftsområde, Laugstranda, Nydammen, Tråsåvika.

Børsa båthavn

Båthavna ligger nedenfor Børsa sentrum. Her er det et fint oppordnet plenområde med benker, og et aktivt båtliv i sesongen. Du kan spasere utover moloen og nyte sjølufta.

Kultur og severdigheter

Skaun kirke

Skaun kirke er en middelaldersk steinkirke fra omkring 1180.

Den er bygd etter en modell som var vanlig nordafjells. Sammenlignet med andre kirker i Trøndelag fra samme tid, er den middels stor. Stilen er tidlig gotikk i en forenklet, tidløs form. Men kirka har også mange trekk av romansk stilpåvirkning. Rene gotiske innslag er mest tydelige i portalene i sør, vest og nord og i korbuen. Ellers bare i mindre detaljer. Kirka var opprinnelig ganske annerledes å se til enn den er i dag. Veggene var ikke hvitkalket, men gråbrun stein. Kirka hadde ikke spir, og ikke våpenhus. Inngangen var gjennom sør- og nordportalen. Trolig gikk presten inn gjennom korportalen.

Maleriet på framsida av alteret er det mest verdifulle i kirka. Det er gammelt og sjeldent, og tilhører den gotiske stilperioden. Det er malt på kraftige eikebord, og er usedvanlig godt bevart. Tegningene skildrer hendelser fra Jomfru Marias liv. I midtfeltet sitter Maria med barnet i himmelkula i høyre hånd. Andre motiver er Kristi fødsel og Jesusbarnet i tempelet.

Mer om Skaun kirke - Store norske leksikon

 

Bautasteinene i Børsa

På Naustan i Børsa står fire bautasteiner, som er brukt som symbol i Skaun sitt kommunevåpen.

Historien til bautasteinene er man usikre på. Men man vet at de tidligere har stått nede i flomålet på Naustan, og at de ble flyttet til stedet der de nå står på begynnelsen av 1900-tallet. Dette arbeidet ble utført av skytterlaget i bygda.

Hva steinen har vært brukt til, eller hva de har symbolisert, er det stor usikkerhet omkring. De har trolig sammenheng med et større gravfelt fra perioden år 500 – år 1000.

I folketrua er det derimot en allmenn oppfatning om at steinene fra gammelt av, da de sto nede i vannkanten, skal ha vært brukt som båtfester for Einar Tambarskjelve når ha la til land i Børsa. Denne teorien om bautasteinene ser man i midlertid helt bort i fra i dag.

 

Minnesteinen på Viggja

På Viggja står en minnestein om slaget på Vigg i 1095. Steinen ble reist 17. mai 1896. Den forteller at 30 menn fra Vigg falt i slaget på Stiklestad i 1030. Den forteller også om mannen som grunnla Nidarholm, Munkholmen kloster, Sigurd Ulstreng, som var fra Viggja. Sommeren 1994 ble det gjennomført arkeologiske utgravinger med mange funn

 

Husaby i Skaun

På Husaby i Skaun ligger et gårdsanlegg med gamle kirkeruiner. Her bodde Einar Tambarskjelve.

Det er lite igjen av den opprinnelige gården. Men på stedet kan man se omrisset av den gamle gardskirka som ble bygd ca. år 1040. Ruinene står igjen og viser hvor kirka har ligget. Ved siden av er det reist en bauta til minne om Einar Tambarskjelve. I middelalderen var Husaby, på omlag 3000 mål, det største av det jordegodset som erkebispen hadde i Skaun. Rike gravfunn tyder på at gården har vært sete for storfolk og høvdinger helt siden vikingetida.

Husaby er kanskje mest kjent fra Sigrid Undsets roman om Kristin Lavransdatter. Romanfiguren Kristin bodde her sammen med sin husbond Erlend. Hvert år arrangeres kulturarrangementet Kristin på Husaby i Skaun, med blant annet teaterforestillinger, litteraturseminar, turmarsj, utstillinger, kirkekonserter og økumenisk gudstjeneste.

Pilegrimsleia

Pilegrimsleden er et vandrertilbud utenom det vanlige. Du kan følge i fotsporene til middelalderens pilegrimer på vei til Nidaros.

Det finnes flere pilegrimsleier som fører til Nidaros. Gjennom Skaun går Gudbrandsdalsleia, som er det mest trafikkerte leia på veien mot Nidarios. Dagens trasé går i størst mulig grad langs gamle stier og veier. Den starter i Oslo, fortsetter gjennom Gudbrandsdalen og ned til Orkdalen, videre gjennom Skaun og Melhus før den ender i Trondheim.

 

Variert landskap

Vandrere beveger seg gjennom det meste av hva vårt land har å by på av varierte miljøer i by og land. Hele veien er traséen merket med trestolper. Noen av stolpene er brede, og markerer severdigheter, andre er smale og forteller at du er på rett vei. I byer og tettsteder er leia markert med emaljeskilt på husvegger, og på snaufjellet finnes pilegrimssymbolet malt på steiner og varder. Leia er betydelig bedre merket om man går nordover, enn for den som ønsker å vandre mot sør.

Pilegrimsleia gjennom Skaun er 26 km lang. Fra Mellingsætra i Skaun går veien forbi Syrstad-setrene, før du kommer til Mormonerhølen. Du følger den gamle kongeveien langs foten av Aunberga mot Skaun kirke. Denne strekningen er beskrevet av Gerhard Schøning, som påpeker de vakre høstfargene i Aunberga. Opp bakkene fra Venn kirke kommer du til kirkeruinene på Husaby. Her er det flott utsikt over bygda og vatnet Laugen.

Pilegrimsleia fortsetter forbi Bygdemuseet og innover mot Husby-setrene, videre mot Gammelsetra og over Stormyrene og ned i Djupdalen. Her går en hulvei - den gamle veien som krysset Djupdalen. Fra høyden nord for Djupdalen er det en enestående utsikt, nesten til Trondheim. Leden går så nedover, og vi passerer mellom Hudsvatna og kommer ned til Buvika sentrum hvor leden følger gang- og sykkelvei. Over Brekka følger du den gamle kongeveien over mot Øye i Melhus.

 

Middelalder

Pilegrimsvandringen oppstod som et resultat av den nye religionen. Man søkte syndsforlatelse etter pålagte botsgjerninger, eller helbredelse. Pilegrimen var gjerne enkelt utrustet med pilegrimskappe, stav og veske. Antrekket hadde sterk symbolsk betydning. Med denne uniformeringen hadde man lagt bak seg sitt tidligere jordeliv. En dagsetappe skal ha vært på omlag 3 mil. Men dette var selvsagt avhengig av om det var syke med i følget.

Middelalderens veinett var tråkk og stier som var skapt av selve ferdselen. Fra eldgammel tid fulgte man samme dalsøkk, elver og åsdrag. Veien fra Oslo til Trøndelag var en kjent ferdselsvei, også før pilegrimsvandringen tok til. I Skaun og Melhus var det allerede i jernalder/tidlig middelalder et veinett. Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune ble åpnet sommeren 1997. Siden den gang har den hatt mange vandrere, både pilegrimer og andre. Den har blitt en godt innarbeidet trase, som er godt merket og som kommunen sammen med ei stor gruppe frivillige har årlig vedlikehold på.

Våren 2002 kom pilegrimsleia gjennom Skaun i søkelyset ved at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn valgte å gå strekningen fra Svorkmo i Orkdal og hele leia gjennom Skaun på sin vei mot Trondheim.

Her kan du laste ned kart over pilegrimsleia gjennom Skaun.