Ønsker du å flytte for deg selv? Vil du kjøpe eller bygge en bolig? Vil du bo alene eller sammen med noen du kjenner?

Vi ønsker innspill fra deg dette er aktuelt for. Derfor har vi laget en spørreundersøkelse. Du kan velge å svare anonymt.

Svar på undersøkelsen her

Hva er VUBB?

Rundt 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig.

Likevel opplever mange at det vanskelig å komme inn på boligmarkedet, spesielt gjelder det personer som står i fare for å havne i utenforskap på grunn av ulike funksjonsnedsettelser, varige så vel som kortvarige. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å velge sin boform.

Å eie sin egen bolig er et viktig mål i den norske velferdspolitikken. Eierskap til egen bolig og medbestemmelse når det fattes valg om hvor man skal bo, anses som et viktig premiss for opplevelsen av likeverd og normalitet.

Rapporten «Utviklingshemmetes bosituasjon 2021» konkluderer med at de som eier egen bolig, kommer best ut på de fleste av indikatorene i forskningen.

Faggruppen som leder dette arbeidet består av kommunene Skaun, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim sammen Husbanken, Statsforvalteren i Trøndelag, Fylkeskommunen ved Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og NAKU.

I Skaun ønsker vi å utvide prosjektet til flere som kan ha utfordringer med å komme inn på boligmarkedet.