Skaun BoA har to bo- og aktivitetstilbud.

Solbakken helse- og mestringsbolig

Solbakken helse- og mestringsbolig er et døgnbemannet tilbud, som består av totalt ti boenheter. To av leilighetene er øremarket til avlastning for barn.

 

Meieribakken bofellesskap

Meieribakken bofelleskap er et døgnbemannet tilbud, som består av totalt fire boenheter.