Skal dere gifte dere og ønsker å gjøre det borgerlig? På denne siden finner dere informasjon om kommunal vigsel, og hvordan dere skal gå fram for å gifte dere hos oss. 

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden hos Skattetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. 

Alle skjema må fylles ut på Skatteetaten sin hjemmeside, som du finner her.

Når dere har fylt ut og sendt inn alle skjemaene til Skatteetaten, og de har sjekket at dere oppfyller vilkårene, skriver de ut en prøvingsattest som bevis på dette. Attesten er gyldig i fire måneder, og når dere har fått denne i posten, da kan dere ta kontakt med oss for å bestille tid for vigsel.

Lurer du på hvordan du bestiller tid for vigsel?

Når du skal bestille tid for vigsel, bruker du dette skjemaet

I søknadsskjemaet kan du laste opp prøvingsattesten, eller du kan velge at denne blir tilsendt oss direkte fra Skatteetaten.

Vær ute i god tid med bestilling av vigselstid, så har vi større mulighet til å imøtekomme ønsket dato.

 

Har du spørsmål om bestilling av tid?

Ta kontakt med oss på telefon 72 86 72 00 eller på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

Hvem kan gifte seg borgerlig?

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Skaun kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1.

Hva koster det og hvor foregår seremonien?

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Skaun, dersom du er bosatt i kommunen og gifter deg på prestegårdslåna/rådhuset i kommunens åpningstid, 09.00 - 14.00. Ønsker du at vigselen skal finne sted utenfor kommunens åpningstid, og/eller et annet sted enn prestegårdslåna/rådhuset, da tar vi et gebyr på 2500 kr.

I Skaun foregår vigselsseremonier primært i et eget vigselsrom i den tidligere Prestegårdslåna i Børsa.

For personer bosatt i andre kommuner, uansett tid og sted koster det 2500 kr.

På dagen for vigselen

Dere må møte opp i god tid før det avtalte tidspunktet for vigselen, og ha med gyldig legetimasjon som vises fram før seremonien starter.

Det er mulighet for å ha med seg følge, og det kreves at det er to myndige vitner tilstde under seremonien. Dette kan for eksempel være forloverne deres, eller to andre myndige personer som dere velger. Hvis dere ønsker å ha med dere mange som følge, da ber vi om at dette avtales på forhånd. 

 

Vigselen kan gjennomføres på enten norsk eller engelsk. Ønskes det at den gjennomføres på et annet språk, må dere selv ta med kvalifisert tolk og dekke utgiftene knyttet til dette.

Hvis dere ønsker at seremonien skal tilpasses med dikt, sang, musikk eller lignende, må vi få beskjed om dette på forhånd. Dere må selv ta ansvaret for den praktiske organiseringen.

Etter vigselen

Etter seremonien får dere, om dere ønsker, med en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Fra 1. mars 2020 får du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen
Hvert år sender Folkeregisteret ut ca. 18.000 signerte og stemplete vigselsattester på papir som brevpost. Fremover vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.

Borgerne forventer digital kommunikasjon
Samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. De fleste borgere har derfor en forventning om at tjenester og informasjon fra offentlige myndigheter er så lett tilgjengelig som mulig.
Det er en av grunnene til at vi nå bekrefter inngåelse av ekteskap digitalt fremfor å sende en vigselsattest som post, forklarer Torstein Hoem, fungerende direktør i divisjon
informasjonsforvaltning i Skatteetaten. Bakgrunnen for den nye tjenesten er Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret som blant annet skal forenkle og digitalisere Folkeregisterets innbyggertjenester.

Fortsatt mulig å få en "klassisk" vigselsattest
Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som
ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik
attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister. Ved å utstede vigselsattester kun ved behov, vil Skatteetaten spare kostnaden og tiden det tar å skrive ut, signere, stemple og sende ut om lag 18.000 vigselsattester i posten per år, sier Hoem.

Digital utsendelse av bekreftelse på vigsel er en av mange moderniserte tjenester fra Folkeregisteret som innbyggerne vil nyte godt av. Den nye praksisen med å sende ut bekreftelse på vigsel digitalt trådde i kraft 1. mars 2020.

Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Hvem har vigselsmyndighet i Skaun?

Ordfører Gunn Iversen Stokke, varaordfører David Sørli Nielsen, kommunedirektør Petter Lindseth, og politisk sekretariat Gunnhild Landrø, Ida Gaustad og Randi Schrøder.