Skaun kommune tar i bruk helseplattformen 27. april 2024, samtidig med blant andre Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune.

Vi har jobbet med innføringen av Helseplattformen i over to år. I løpet av denne tiden har det nye systemet blitt tilpasset til våre behov. Flere og flere har fått opplæring, og alle er klare når vi kobler oss på, natt til 27. april 2024.

Her kan du se en film om Helseplattformen!

Hva betyr helseplattformen for deg som innbygger?

At vi tar i bruk Helseplattformen, skal først og fremst gjøre kommunikasjonen med helsetjenestene enklere og mer sammenhengende for deg som innbygger. Alle helsetjenestene du møter skal samhandle i ett og samme system. 

For Skaun kommune betyr det at dagens fagsystemer innen helse og mestring fases ut, og erstattes av ett arbeidsverktøy.

Forhåpentligvis vil du ikke merke overgangen i det hele tatt. 

Hvem blir med?

I Skaun er det kommunehelsetjenesten som blir med i Helseplattformen. Det vil si:

  • Hjemmetjenesten (herunder kreftkoordinator, hukommelsesteam, hjelpemiddeltekniker og forebyggende hjemmebesøk)
  • Rossvollheimen 
  • Psykisk helse og rus
  • Fysio- og ergoterapi
  • Helsestasjonen og skolehelsetjenesten
  • Skaun BoA
  • Tildelingskontoret

Skaun legekontor vil ikke knytte seg til Helseplattformen på nåværende tidspunkt. Det betyr at det fortsatt vil benyttes e-meldinger mellom legekontoret og kommunehelsetjenesten - og at du ikke vil merke noen endring der. 

Last ned appen HelsaMi

Gjennom nettsiden og appen HelsaMi får du en digital inngang til alle helsetjenester. Her kan du for eksempel sjekke legemidler, se henvisninger, se prøveresultater og bestille timer. Her kan du også ha en enkel og sikker dialog med helsetjenestene, både kommunale og sykehusene. Du kan også få tilgang som pårørende eller på vegne av egne barn. 

Her kan du logge inn i HelsaMi

St. Olavs tok i bruk Helseplattformen i 2022, og i april 2024 kobler Helse Møre og Romsdal seg på, sammen med oss i Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Selbu, Tydal og Vanylven kommuner. Hvis du har hatt kontakt med disse sykehusene, vil du finne informasjon om dine opplysninger og avtaler i HelsaMi.

Frivillig å bruke

Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Du kan bruke telefon og brev per post som før. HelsaMi erstatter ikke den nasjonale nettsiden helsenorge.no, men vil vise deg mye av den samme informasjonen, i tillegg til et utvidet innehold av informasjon og funksjon enn du finner der. 

Slik laster du ned appen

Ønsker du å laste ned HelsaMi som app på mobil eller nettbrett? Du finner den på App Store (iPhone/iPad) og Google Play (Android).

Trenger du hjelp med å forstå eller ta i bruk HelsaMi? 

Ta kontakt med brukerstøtte på telefon 72 88 37 97, hverdager mellom kl. 9-15. 

Hvorfor har vi valgt å bli en del av Helseplattformen?

For at du som innbygger skal få god og profesjonell helsehjelp, må helsepersonellet ha nødvendig informasjon om deg, helsetilstanden din og noen ganger også din sykdomshistorikk. Det er nettopp dette som er poenget med Helseplattformen, en innbygger - en journal.

I stedet for at helseopplysninger om deg lagres i ulike journalsystemer avhengig av om du har vært hos fastlege, helsestasjon, sykehus eller annet, skal altså alle dine helseopplysninger samles på et sted. Dette fører til at de som yter helsehjelp, uavhengig av hvilken instans de jobber i, vil ha de nødvendige opplysningene for å gi deg den helsehjelpen du trenger.