Enhetsleder for Kultur, fritid og frivillighet
Knut André Bjerke 917 32 906
knut.andre.bjerke@skaun.kommune.no

Biblioteket
Elin Berge 913 71 501
elin.berge@skaun.kommune.no

Kulturskolen
Roar Minde Fagerli 970 94 354
roar.minde.fagerli@skaun.kommune.no

Frivilligsentralen
Siri Grøttjord 941 43 066
siri.grottjord@skaun.kommune.no

Bautaen kulturhus/kulturformidling
Erlend Østbø Juberg 951 91 479
erlend.juberg@skaun.kommune.no

Idrett, friluftsliv og kulturminner
Steinar Haugen 416 10 889
steinar.haugen@skaun.kommune.no

Ungdomsarbeid, rus og forebyggende tiltak
Gunhild Løkken 950 56 987
gunhild.lokken@skaun.kommune.no