Er du usikker på hvem du skal kontakte? Ta kontakt med hvem som helst av oss, og vi hjelper deg videre!

 

Enhetsleder for Kultur, fritid og frivillighet
Knut André Bjerke 917 32 906
knut.andre.bjerke@skaun.kommune.no

Skaun frivilligsentral
Siri Grøttjord 941 43 066
siri.grottjord@skaun.kommune.no

Biblioteket
Elin Berge 913 71 501
elin.berge@skaun.kommune.no

Bautaen kulturhus
Erlend Østbø Juberg 951 91 479
erlend.juberg@skaun.kommune.no

Kulturskolen
Roar Minde Fagerli 970 94 354
roar.minde.fagerli@skaun.kommune.no

Kulturkonsulent
Toril Langmo Skjetne 480 01 020
toril.langmo.skjetne@skaun.kommune.no

Jakt og fiske
Sigrid Tiller 482 77 230
sigrid.s.tiller@skaun.kommune.no

Ungdomsarbeid, rus og forebyggende tiltak
Gunhild Løkken 950 56 987
gunhild.lokken@skaun.kommune.no