Skjenkebevilling for et lukket arrangement

Skjenkebevilling for et lukket arrangement er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Alle gjester eller deltakere må være invitert og ha meldt seg på i forkant. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Skjenkebevilling for et lukket arrangement er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Alle gjester eller deltakere må være invitert og ha meldt seg på i forkant. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

I noen tilfeller trenger du ikke bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
  • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
  • Ved kontroll under arrangementet må du kunne vise bevillingsvedtak

Hvordan søke skjenkebevilling for et lukket arrangement?

Du må søke senest 3 uker før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere. 

Du må søke via vårt elektroniske søknadsskjema

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

Behandlingstiden er vanligvis 14 dager fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.

Lenker til bestemmelser

Tips en venn Skriv ut