Litt under halvparten av kommunene i landet har et kommunalt foreldreutvalg (KFU) som representerer alle foreldreutvalgene i en kommune. De kommunale foreldreutvalgene opprettes på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.

Les mer om KFU her