Skaun kommune har signert avtaler for programmet Robust ungdom 12-16, samt tilleggsprogrammene Skolen som samfunnsbygger og Kommunen som samfunnsbygger.

Alle skolene i kommunen har forpliktet seg til dette arbeidet.

Robust ungdom 12-16

MOTs program Robust ungdom 12-16 er for ungdomsskolen.

Programmet består av 12 MOT-økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT-øktene har varierende tema, men MOTs verdier - MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei - er en rød tråd gjennom hele MOTs program.

Programmet gjennomføres av våre MOT-coacher, som er spesielt gode på å nå inn til ungdom. Våre coacher er Cecilie Ramsøskar og Ole Christian Bromset.

Programmet er ikke et prosjekt, men følger elevene gjennom hele skoleforløpet på ungdomsskolen/videregående skole, noe som gir kontinuitet og varig endring. Rektor deltar og leder rekrutteringsarbeidet og implementeringen av programmet, og lærerne blir kjent med gode verktøy som bidrar til å blant annet å skape et tryggere læringsmiljø og å bedre relasjonene mellom elev og lærer. MOT sentralt har også jevnlig oppfølging av MOT-ansvarlige ved skolen.

Her kan du lese mer om MOT.

Skolen og kommunen om samfunnsbyggere

Skaun kommune har gått inn i to tilleggsprogram som vi mener vil forankre og forsterke MOT i lokalsamfunnet: Skolen som samfunnsbygger og Kommunen som samfunnsbygger.

Skolen som samfunnsbygger skal forsterke skolens rolle som samfunnsbygger. Gjennom utdanning, foredrag og coaching av rektor, skolepersonale, ungdommer og lokalsamfunnets foresatte, ledere og trenere vil vi skape en felles verdiplattform og en felles forståelse av viktigheten av en kultur der alle er inkludert.

Kommunen som samfunnsbygger skal forsterke og forankre MOT på kommunenivå. Kommunen vil få tett oppfølging fra MOT-sentralt og kommuneledelsen utdannes gjennom MOT. MOT brukes som et viktig systemverktøy og blir en del av kommunens verdiplattform. Høsten 2019 hadde blant annet Rune Bratseth en skolering av kommunestyret og administrasjonen i Skaun kommune.

Sammen vil vi bruke MOT til et godt system- og styringsverktøy for livsmestring og god psykisk helse i skolen. Dette er helt i tråd med opplæringslovens overordnede del.