De aller fleste av oss går igjennom livet og kan kjenne på forskjellige utfordringer. 
Kom i gang-kurset gir informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å håndtere dette på en god måte. Kurset tar utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak til hvordan å mestre og håndtere de utfordringene man opplever. Kursene er åpne for alle som ønsker å delta, om du opplever egne utfordringer, kjenner noen som har det vanskelig eller er interessert i å lære mer om psykisk helse. Man er også hjertelig velkommen til å delta som støtte for familie og venner.  

Kurset går hver mandag fra kl. 13.00-15.00. Kurset går kontinuerlig og det spiller ingen rolle hvilken samling man starter på. Du kan også delta på den eller de samlingene som er aktuelle for deg.   

Kurset holdes på K-salen på rådhuset. Husk smittevernreglene, og hold deg hjemme om du er syk.

Påmelding: ring eller send SMS til Psykisk helse og rus tlf 404 17 286

Temaene for samlingene er: 

  • Nedstemthet og negative tanker 
  • Bekymringer og angst​​​​​​  
  • Søvn  
  • Selvhevdelse og grensesetting  

Godt utbytte av kurset forutsetter egeninnsats mellom kursdagene. 

Kurset er et gratis tilbud til innbyggere i Skaun kommune.
 

Oversikt over datoer: 

31. august: Nedstemthet og negative tanker 

07. september: Angst og bekymringer 

14. september.: Søvn 

21. september: Selvhevdelse og grensesetting 

28. septemberNedstemthet og negative tanker 

05. oktober: HØSTFERIE 

12oktoberAngst og bekymringer 

19. oktoberSøvn 

26. oktoberSelvhevdelse og grensesetting 

02. novemberNedstemthet og negative tanker 

09. novemberAngst og bekymringer 

16. novemberSøvn 

23. novemberSelvhevdelse og grensesetting