Hørsels- og synskontakten kan blant annet bistå med:

  • veilede og hjelpe personer som er ferdig utredet for hørselsapparat fra sykehuset
  • montere utstyr i hjemmet
  • gi råd og veiledning vedrørende hørsels- og synshjelpemidler