Hørsels- og synskontakt

Hørsels- og synskontakten kan blant annet bistå med:

  • veilede og hjelpe personer som er ferdig utredet for hørselsapparat fra sykehuset
  • montere utstyr i hjemmet
  • gi råd og veiledning vedrørende hørsels- og synshjelpemidler

Toril Eid Kjerstad
Tlf.: 72 86 73 57
Mobiltlf.: 941 31 726
E-post: Toril.Eid.Kjerstad@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema