Visjonen til Skaun ungdomsskole er «Alle skal føle at de duger». Det er viktig for oss at elevene opplever å mestre noe hver dag, og at de kjenner at det de mestrer har verdi.

I skoleåret 2020/2021 starter vi med 360 elever elever fordelt på fire og fem paralleller og ca 50 ansatte.

Skolebrosjyre 2020/2021

 

AKTUELLE SAKER

Nettmøte om sosiale medier i Skaun kommune - Delbart?

Onsdag 2. juni kl. 18-19 inviteres alle i Skaun kommune til et felles nettmøte om sosiale medier. Bakgrunnen for møtet er bekymringer om hvordan disse mediene brukes av barn og unge i kommunen. Politiets nettpatrulje og barnehuset i Trondheim vil fortelle om det de møter av utfordringer hos oss. (Brosjyre i forrige sak). Trykk her for å delta

Delbart?

Politiet lanserte i 2019 et undervisningsopplegg til ungdomsskoleelever for å forebygge deling av seksualiserte bilder. Skaun ungdomsskole gjennomfører «Delbart?» i klassene 2. juni 2021. Denne brosjyren er laget for at også foresatte skal få kunnskap om dette. Vedlegg brosjyre trykk på bokmål eller nynorsk

Foreldremøte nye 8. trinn

Lenke til foreldremøte 8. trinn skoleåret 2021-2022 onsdag 19. mai kl. 18.00-19.00 trykk her 

(Møtet starter ca. 12 minutter ut i filmen, så du kan trykke deg frem dit. Overse feilmeldingen i starten, du er på rett sted)

 

Utviklingsområder

Noen av de viktige utviklingsområdene våre er
  • Læringsmiljø fordi vi vet hvor viktig det er at elevene opplever trygghet av å mestre skolehverdagen. Vi bruker blant annet MOT i vårt forebyggende arbeid og skolemiljøundersøkelsen Spekter for å kartlegge klassemiljø.
  • Utdanning av nye lærere. Vi er partnerskole med NTNU for lærerpraksis. Det innebærer at vi har studenter fra grunnskolelærerutdanningen i store deler av året.
  • DigSk​ole Skaun ungdomsskole er pilotskole i prosjektet DigSkole sammen med NTNU og to andre skoler i regionen. Prosjektet handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning. Les mer om DigSkole her

 

nullmobbing_small_hvit.png