Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. Denne siden handler om samfunnsdelen.

Her kan du lese om arealdelen

Kommuneplanens samfunnsdel peker på de langsiktige utfordringene, mulighetene og målene for kommunen som organisasjon og som samfunn. Befolkningsvekst, integrering, utbygging, bærekraft, og barn og unge er eksempler på temaer som vil berøres av denne delen av kommuneplanen. 

Samfunnsdelen ligger til grunn for både kommuneplanens arealdel og andre plandokumenter i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 ble vedtatt i kommunestyret 14. mars 2023.

Her kan du lese planen digitalt

Her kan du laste ned planen i utskriftsvennlig PDF-versjon

 

Hovedmål i samfunnsdelen

  • I Skaun skal alle føle seg trygge, inkluderte og ha en meningsfull hverdag
  • I Skaun har vi bomiljøer som innbyr til samskaping, inkludering og aktivitet for alle
  • I Skaun skal vi ha trygge bomiljø basert på robust infrastruktur og et klimavennlig samfunn

 

Organisasjonsmål

  • Skaun kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med kompetente og engasjerte medarbeidere