Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skolelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Gjennom Den kulturelle skolesekken får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Ordningen gjelder for alle elever fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole.

Les mer om Den kulturelle skolesekken

Les mer om Den kulturelle skolesekken i Trøndelag

 

I 2016 ble det vedtatt en ny barnehagekulturplan i Skaun kommune, Den kulturelle barnehagesekken i Skaun.

Den kulturelle barnehagesekken i Skaun (PDF)