Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager, fremme motorisk utvikling og helse.

Målgruppen er personer med smerter eller nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet, eller sammensatte funksjons- og deltakelsesvansker. Vanskene kan være medfødt eller ervervet. Personene kan ha behov for assistanse for å oppnå, gjenvinne eller vedlikeholde sine optimale funksjons- og deltakelsesmuligheter. Det kan være på det fysiske, sansemessige, psykiske og/ eller sosiale plan, i forhold til hjem, skole, arbeid og/ eller fritid.

Forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ulike grupper i befolkningen er også en arbeidsoppgave. Målsettingen er å optimalisere personens forutsetninger for bevegelse, aktivitet og deltakelse, for å fungere mest mulig selvstendig i dagliglivet.

Ergoterapi

Ergoterapeuter har mennesket i aktivitet i samspill med omgivelsene som utgangspunkt for sine tiltak.

Ergoterapeuten formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser i alle aldersgrupper. Bistand i tilrettelegging av bolig og omgivelser er en annen oppgave. Ergoterapeuten drar på hjemmebesøk til hjemmeboende og til barn og unge i barnehage og skole.

Hva kan du få hjelp til?

  • undersøkelse og vurdering

  • behandling og oppfølging

  • informasjon, råd og veiledning

  • tilrettelegging og søknad om hjelpemidler

  • tilrettelegging av bolig

Hvilke grupper og andre tilbud har vi?

Aktiv-grupper på barneskolene

Vi organiserer grupper i samarbeid med skoler for å fremme fysisk aktivitet og motorisk utvikling. Det er fysioterapeut og helsesøster som driver gruppene. Ta kontakt med Hanne Olden for mer informasjon. tlf. 902 70 190

Bassenggrupper for barn 

Sted: Orkdal sykehus. Vi organiserer og driver bassenggrupper for barn i alle aldre. Dette foregår på dagtid og barnet må ha med seg enten foresatt eller assistent. Dette er et tilbud som gjelder barn med utfordringer knyttet til å bevege seg på land. Dette kan være alt fra overvekt, kne- og hoftesykdom, CP, autisme og andre utfordringer. Ta kontakt med Edle L. Sandøy tlf. 913 61 263

Åpen barseltreningsgruppe for småbarnsmødre

Sted: Rådhuset, tid: onsdager kl.10.15 - 11.15. Ta kontakt med Hanne Olden tlf. 902 70 190 for spørsmål

Sterk og Stødig - treningsgruppe for seniorer

Treningstilbud for eldre med fokus på styrke og balanse. Gruppa driftes av kursede instruktører. Sted: Råhuset. Tid: torsdager kl.10.15 og kl.11.45. Ta kontakt med Hanne Olden for informasjon tlf. 902 70 190

Åpen hall for barnefamilier

Aktuelt: Åpen hall med stasjoner med forskjellige aktiviteter. (Ballspill, turnringer, matter, hinderløype, hoppetau, ribbevegg og tjukkas o.s.v. Sted: Børsa skole. Tid: en søndag i månenden.Ta kontakt med Hanne Olden for spørsmål tlf. 902 70 190 

9èr gruppe for eldre med ulike utfordringer

Treningstilbud 2 ganger i uken for en gruppe med eldre. Det blir utført testing og utformet individuelle treningsprogram. Ta kontakt med turnusfysioterapeut på tlf 941 40 172. Sted: Kjelleren på Rådhuset. Tid: onsdag og fredag kl.09.00

4 månedersgrupper i samarbeid med helsesøster

4 måneders gruppe på helsestasjonen. Hovedfokus da er motorisk utvikling og hva som fremmer og hemmer dette

Fysio på helsestasjon

Hver onsdag fra kl. 12.00-15.00 kan det settes opp time til til vurdering for barn i hovedsak under barnehagealder

Rådgivning og tilrettelegging

Av omgivelsene for barn og voksne i hjemmet, barnehage og skole både for hele grupper/klasser og på individnivå. Gi også råd og veiledning til foresatte i forhold til motorisk stimulering og utvikling. Vurderer motorisk utvikling og iverksetter ulike tiltak i forhold til behov.

Tverrfaglig samarbeid

Innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten og NAV. Deltar i ansvarsgrupper for å ivareta brukers behov.

Skrivedans

Tilbud om opplæring av skrivedans for barnehager, småtrinn ift finmotorikk og skrivetrening

Hjemmebehandling

Dette er for de som ikke klarer å komme seg til treningssalen

Trening og opptrening

I treningssal, institusjon, barnehager og skoler både individuelt og gruppebasert

Egentrening

 I treningsalen med veiledning

Hvordan få hjelp?

  • Ta direkte kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten via en av våre ansatte

  • Fylle ut søknadsskjema: Barn, familie og helse - forespørsel om tjenester Skjemaet finner du nederst på denne siden

  • Du kan også få hjelp av fastlege, helsesøster, barnehage, skole eller andre kan kontakte oss.

NB! Det trengs ikke henvisning fra lege lenger.

Hvem er vi?

Toril Eid Kjerstad

Fagleder og ergoterapeut

tlf.: 941 31 726

Therese Storvestre 

Ergoterapeut (barn og voksne)

tlf.: 468 31 568

Hanne Hammersborg Olden

Fysioterapeut (FYSAK og barn)

tlf.: 902 70 190

Ingeborg Viggaklev Bakken (vikar)
Karen Bruce Solstad (permisjon)

Fysioterapeut (voksne og barn)

tlf.: 903 60 313

Edle Lilleberg Sandøy

Fysioterapeut (barn)

tlf.: 913 61 263

Turnusfysioterapeut

 

tlf.: 941 40 172

 

 

 

Sterk og stødig - hjemmetreningsvideo

Treningstilbud for eldre med fokus på styrke og balanse. Instruktørene i videoen er Gunda Lereggen, Birger Paulsen, og Arvid Syrstad, og videoen er laget av Vassli Video & IT på oppdrag fra Skaun kommune.

 

 

Børsa fysioterapi AS

Ved Børsa fysioterapi AS jobber 4 fysioterapeuter. 3 har driftstilskudd og det trengs ingen henvisning fra lege.

Adresse: Rådhusvegen 1, 7353 Børsa. Telefon: 482 50 804