Opplever du å ha angst som preger hverdagen din på negativ måte og ønsker å lære å mestre angsten bedre, kan du få tilbud om å delta på vårt kurs i angstmestring. Dette kan være et supplement til Kom i gang kurs, eller du kan starte direkte på angstkurs.  

Kurset går over fem ganger med ca. åtte personer i en lukket gruppe. Ta kontakt med oss på telefon 404 17 286 eller e-post til Marit.Johannessen@skaun.kommune.no i psykisk helse og rus hvis du er interessert.