Å ha god psykisk helse handler blant annet om å oppleve seg selv som verdifull, ha det godt og ha troen på seg selv, og å være i stand til og håndtere livets opp- og nedturer. Det vi tenker og føler, gjenspeiler ofte hvordan vi har det.

At livet går opp og ned, og at vi møter utfordringer, det er helt normalt. Noen ganger kan disse utfordringene blir større enn hva vi er i stand til å takle på en god måte selv, og da kan det være både lurt og nyttig å få hjelp, om det så bare er at man trenger noen å snakke med eller en annen form for behandling. 

Ved Psykisk helse og rus møter du mennesker som kan hjelpe deg med nettopp dette. Tjenesten består av en rekke faginstanser med videreutdanning innen psykisk helse: vernepleiere, sosionomer, boveileder, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, psykologer, miljøterapeuter og erfaringskonsulenter. 

Akutt hjelp? Ring legevakt på telefon 116 117, eller nødtelefon 113.

Slik tar du kontakt med oss

Psykisk helse og rus har tilbud til voksne, ungdom og barn over seks år som bor i Skaun kommune. Vi behandler alle søknader om tjenester. Søknader hvor det skal fattes vedtak behandles i samarbeid med Tildeling. 

 • Vi kan nås på telefon 404 17 286 mandag til fredag, 09.00-15.00.

 • Du kan fylle ut en søknad og sende til oss. Søknaden sendes til denne adressen:

  Skaun kommune
  Psykisk helse og rus
  Postboks 74
  7358 Børsa

 • Du kan bli henvist til oss av annet helsepersonell, PPT eller skole.

 • Barn under seks år kan få tilbud gjennom helsestasjon eller familiesenter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr:

 

Enkelte kan få tilbud om individuell oppfølging, der det er nødvendig og hensiktsmessig. Boveiledning er også et tilbud i tjenesten. Tilbudet til barn og ungdom omfatter individuell oppfølging, familiesamtaler og foreldreveiledning. Vi har tett samarbeid med skole, skolehelsetjeneste, fastlege og familiesenter 

Hos oss kan du også delta på Holdeplassen, som er et lavterskeltilbud. Her kan du komme for gode samtaler og aktiviteter i felleskap med andre.

Selvmord

Har du eller noen du kjenner selvmordstanker? Ikke nøl med å søke hjelp! Å snakke med noen kan hjelpe. 

 

Dette kan vi hjelpe deg med  

Hos psykisk helse og rus kan du snakke med fagpersoner. Ønsker du å snakke med noen, kan du ta kontakt med oss på tlf. 404 17 286.

Du kan også fylle ut en søknad og sende til oss. Søknaden sendes til denne adressen:

Skaun kommune
Psykisk helse og rus
Postboks 74
7358 Børsa

 

Hjelpetelefoner

Organisasjon Telefon Hjemmeside  
Kirkens SOS 224 00 040 www.kirkens-sos.no På hjemmesiden kan du også skrive melding eller chatte med dem.
Si det med ord 116 123 www.sidetmedord.no Her kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller med veiledere.
Kors på halsen 800 33 321 www.korspaahalsen.rodekors.no Et tilbud for alle opp til 18 år. Chat, skriv e-post eller diskuter i forum på hjemmesiden.
Ung Hjelp   www.unghjelp.no En chattetjeneste for unge mennesker. Startet og drives av ungdommer.
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 www.116111.no Dette er en nødtelefon for barn og unge i vanskelige situasjoner.
Arbeidslivstelefonen, Mental helse 225 66 700 www.mentalhelse.no  

 

Informasjon om selvmordstanker og selvmord på helsenorge.no.

Vold og overgrep

Overgrep.no

Overgrep.no har gitt ut en ny og oppdatert veileder til fornærmede i straffesaker.

Veilderen inneholder informasjon vedrørende prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for de som er utsatt for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
 I tillegg har den oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbud slik som krisesentre, overgrepsmottak, støttegrupper og hjelpetelefoner.
 


Veilederen er utarbeidet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.


Last ned veilederen her.

 

Nok.-senteret i Trondheim

Hvis du har blitt utsatt for, eller er pårørende til noen som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, kan du få hjelp ved Nok.-senteret i Trondheim. Nok.-senteret er et tverrfaglig, gratis lavterseltilbud til utsatte for seksuelle overgrep, og deres pårørende. 

Senteret er også en fagressurs, som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklaser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Her kan du lese mer om Nok.-senteret.

Holdeplassen

Holdeplassen er et tilbud til alle over 18 år i Skaun kommune, som har lyst til å komme innom for en kopp kaffe, lunsj og en hyggelig prat. Her kan du delta på ulike aktiviteter i fellesskap med andre. Tilbudet er gratis. Les mer om Holdeplassen her.