Kommunen kan bistå med avlastning i form av dagtilbud, avlastningsopphold i kommunal bolig, eller avlastning i eget eller andres private hjem. Avlastningen skal gi deg rom for nødvendig fritid, mulighet til å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. Avlastningen kan gis i noen timer, enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste.

Tilbud om avlastning kan gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge.

Tanken bak avlastning for barn og unge, er at

  • du skal ha mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosialt nettverk
  • hindre utmattelse hos omsorgspersoner
  • gi pårørende nødvendig og regelmessig ferie og fritid
  • gi pårørende mulighet for å delta i vanlige samfunnsgoder og aktiviteter

Målgruppen for avlastning er omsorgspersoner til barn og unge med særskilte behov.