Skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. 

Skolehelsetjenesten gir tilbud om

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Helsesykepleier deltar fast på møter i skolens fagteam
  • I samarbeid med skolen innkaller vi alle elever med høyt fravær til samtale
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig
  • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø

Helsesøster Børsa skole

Skjølberg, Åse 
Tlf.: 72 86 74 36
Mobiltlf.: 941 31 076
Epost: Ase.Solstad.Skjolberg@skaun.kommune.no

Helsesøster Buvik skole 

Norum, Marit S 
Tlf.: 72 86 74 63
Mobiltlf.: 90 01 17 81 
Epost: Marit.S.Norum@skaun.kommune.no

Helsesøster Venn skole/Jåren-Råbygda skole 

Skolmli, Mali 
Tlf.: 72 86 73 92
Mobiltlf.: 952 44 593
Epost: Mali.Skomli@skaun.kommune.no

Helsesøster Viggja skole 

Utstrand, Gunnbjørg  
Tlf.: 72 86 73 50
Mobiltlf.: 480 63 370 
Epost: Gunnbjørg.Utstrand@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut