Foreldrerollen er både spennende og utfordrende. På helsestasjonen møter du jordmødre og helsesykepleiere som gir deg råd og veiledning tilpasset familiens behov. Vi samarbeider tett med blant annet helsestasjonslege, fysioterapeut, tannpleier, logoped og barnehagene. 

Alle ansatte har dokumentasjonsplikt og taushetsplikt.

Barnets utvikling 0-5 år

Helsestasjonsprogrammet

1-3 dager etter hjemkomstHjemmebesøk av jordmor
10 smarte tips
7-10 dagerHjemmebesøk av helsesykepleier
2-4 ukerGruppetime med helsesykepleier
I trygge hender (video)
6 ukerIndividuell konsultasjon til helsesykepleier og lege, vaksine
3 månederIndividuell konsultasjon til helsesykepleier, vaksine
4 månederGruppetime med helsesykepleier og fysioterapeut
5 månederIndividuell konsultasjon til helsesykepleier, vaksine
6 månederIndividuell konsultasjon til helsesykepleier og lege
8 månederGruppetime med helsesykepleier, tannpleier og logoped
10 månederIndividuell konsultasjon til helsesykepleier
1 årIndividuell konsultasjon til helsesykepleier og lege, vaksine
15 månederIndividuell konsultasjon til helsesykepleier, vaksine
17-18 månederIndividuell konsultasjon til helsesykepleier
2 årIndividuell konsultasjon til helsesykepleier og lege
4 årIndividuell konsultasjon til helsesykepleier

Barnevaksinasjonsprogrammet

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i det gratis barnevaksinasjonsprogrammet. Ta kontakt med fastlege eller vaksinasjonskontor for vaksiner utenom programmet.

Når får barnet tilbud om de ulike vaksinene?

Vaksiner til barn (barnevaksinasjonsprogrammet)

Amming

Som ammekyndig helsestasjon er vi opptatt av å gi god informasjon om amming allerede i svangerskapet. Etter fødsel vil du få ammeveiledning av jordmor eller helsesykepleier dersom dere har behov for det.

 

Nyttige nettsider om amming

Fysioterapi

Vi samarbeider med kommunens fysio- og ergoterapitjeneste. Det er fysioterapeut tilgjengelig på helsestasjonen hver onsdag fra kl. 13-15. Dette er et gratis lavterskeltilbud og dere trenger ingen henvisning.

Dersom du er bekymret for barnets motoriske utvikling, om dere opplever mye gråt og uro hos barnet eller har andre spørsmål, er det bare å ta kontakt for time. Helsestasjonen kan være behjelpelig, eller dere kan ta direkte kontakt med fysioterapeuten selv.

Fysioterapeut 913 61 263
Helsestasjon 957 10 888