Opplever du som foresatt, et av barna, eller kanskje hele familien, utfordringer innen ulike områder, og ønsker noe å snakke med? Da kan dere ta kontakt med Familiesenteret!

Familiesenteret er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr råd, veiledning og samtaler knyttet til oppvekst, psykisk helse, familieliv og annet. Til Familiesenteret kan du komme med både store og små spørsmål, og du trenger ikke henvisning. 

Oppstår det behov eller ønske om å samarbeide med andre tjenester, for eksempel skole, barnehage eller PPT, vil disse bli invitert inn til samtale etter samtykke fra deg. 

Ta kontakt med oss for å bestille time, eller hvis du har spørsmål!

Her kan du laste ned brosjyre om familiesenteret (PDF)