Bautaen kulturhus ligger i Børsa sentrum, under samme tak som Børshallen og Skaun ungdomskole. Her finner du en moderne kultursal med i overkant av 200 seter, kulturskole, folkebibliotek, frivilligsentral og ungdomsklubb.

Skaun kommune driver kulturhuset som et samlende sted for kulturopplevelser; en øve- og fremføringsarena for lokale kulturaktører, og arena for profesjonell formidling av kunst og kultur.

Du finner mer informasjon om kulturhuset, kulturprogram, billettbestilling og andre tilbud på Bautaens hjemmeside.