PPT

Enhetsleder: Eli Haugen
Fagleder: Maren Skrove Granum

Besøksadresse:
Rådhusvegen 10, 7353 Børsa
Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa
Telefon fagleder:
72 86 72 80
Telefon sentralbord: 72 86 72 00
E-post ppt@skaun.kommune.no

 

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på. PPT sitt arbeid er forankret i opplæringsloven § 5 – 6.

Arbeidsområder:

  • Veiledning til barn, ungdom, foresatte, barnehage og skole
  • Utredning i forhold til ulike vanskeområder, som lese- og skrivevansker, andre fagvansker, konsentrasjonsvansker, sosiale vansker, samspillsvansker.
  • Systemrettet / miljørettet arbeid
  • Mobbing

Ta kontakt tidlig! Personalet ved PP-tjenesten har taushetsplikt, og alle tjenester er gratis.

Nyttige linker:

Tips en venn Skriv ut

Skjema