PP-tjenestens arbeidsområder

  • Veiledning til barn, ungdom, foresatte, barnehage og skole
  • Utredning i forhold til ulike vanskeområder, som lese- og skrivevansker, andre fagvansker, konsentrasjonsvansker, sosiale vansker, samspillsvansker.
  • Systemrettet / miljørettet arbeid
  • Mobbing

Ta kontakt tidlig! Personalet ved PP-tjenesten har taushetsplikt, og alle tjenester er gratis.