Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bidra til at du som er barn, ung eller voksen og har særlige behov får den hjelpen du har krav på. PPT sitt arbeid er forankret i opplæringsloven § 5-6.

Vi jobber blant annet med

  • veiledning til barn, ungdom, foresatte, barnehager og skoler
  • utredning av lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale vansker og samspillvansker.
  • system- og miljørettet arbeid
  • mobbing

Ikke nøl med å ta kontakt med oss! Vi som jobber i PPT har taushetsplikt, og det er gratis å snakke med oss.

Bruk dette skjemaet for henvisning til PPT (PDF)