Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av Helsestasjonen, og arbeider for at barn skal ha god helse og trivsel, i tillegg til å forebygge sykdom og skade. 

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud.

Lurer du på hva Skolehelsetjenesten kan hjelpe med?

Skolehelsetjenesten kan hjelpe med

  • helseundersøkelser
  • opplysning og veiledning både individuelt, i grupper eller klassevis
  • barnevaksinasjonsprogrammet

Helsesykepleieren på skolen deltar fast i skolens fagteam, og i samarbeid med øvrige ansatte ved skolen innkaller Skolehelsetjenesten alle elever med høyt fravær til samtale. Også sammen med andre ansatte ved skolen, har tjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og sørge for at det tilrettelegges best mulig.